Audyt umów SEO

Analiza warunków umowy na pozycjonowanie, ocena zgodności działań z ustaleniami umowy. Jak dochodzić zwrotu pieniędzy za niewłaściwe pozycjonowanie strony?

Jak uzyskać zwrot środków lub skutecznie wypowiedzieć umowę SEO?

 

Podstawy prawne dochodzenia roszczeń związanych z umowami SEO opierają się na przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (art. 471 kc. oraz nast.). Odpowiednie pozycjonowanie strony internetowej jest kluczowe dla biznesowego sukcesu, umowy SEO stają się coraz bardziej popularne. Niestety, nie zawsze współpraca z agencjami SEO spełnia oczekiwania klientów. W takich przypadkach na pomoc przychodzi Piotr Sulewski, biegły skarbowy specjalizujący się w wycenie wartości niematerialnych, w tym podważaniu umów SEO.

 

Ocena zgodności działań z ustaleniami umowy

Piotr Sulewski przeprowadza rzetelną ocenę zgodności działań z ustaleniami umowy, by zidentyfikować, czy agencja SEO rzeczywiście wykonuje wszystkie deklarowane działania. Klienci powinni otrzymywać transparentne raporty i analizy, które jasno pokazują wykonane prace i ich wpływ na pozycję strony.

 

Jak dochodzić zwrotu pieniędzy za niewłaściwe pozycjonowanie strony?

Jeśli wyniki pracy agencji nie są zgodne z umową, klient może dochodzić zwrotu pieniędzy. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z agencją i przedstawienie dowodów na niezgodność działań. W razie potrzeby, Piotr Sulewski może wspomóc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i reprezentować klienta w sporze.

 

Dlaczego agencje SEO pozorują pracę przy pozycjonowaniu stron

Agencje mogą pozorować pracę przy pozycjonowaniu, aby minimalizować koszty, co często skutkuje brakiem rzeczywistych wyników dla klienta. To działanie może być spowodowane chęcią szybkiego zysku, brakiem odpowiednich umiejętności, lub zasobów.

 

Znaczenie oszustwa w pozycjonowaniu dla klienta

Oszustwo w pozycjonowaniu może oznaczać nie tylko utratę inwestycji, ale także straconą możliwość zdobycia nowych klientów. Skutki mogą być długotrwałe, gdyż odzyskanie pozycji w wynikach wyszukiwania może zająć dużo czasu. Uzyskanie zwrotu środków lub wypowiedzenie umowy SEO wymaga przygotowania i dowodów na niewykonanie usług zgodnie z umową. Piotr Sulewski może pomóc w dokumentowaniu interakcji z agencją oraz analizie otrzymywanych raportów. Dla klienta, który zainwestował w pozycjonowanie, odkrycie, że agencja pozoruje pracę, może być szczególnie frustrujące. Straty finansowe i utracone zaufanie do branży SEO mogą wpłynąć na przyszłe decyzje inwestycyjne w marketing internetowy.

 

 

 

Audyt seo

Odezwiemy się w ciągu 15 minut.

   

  Referencje

  Nasi klienci są dla nas najważniejsi dlatego każdego po zakończonej współpracy prosimy o wystawienie nam pisemnych referencji, dzięki nim wiemy że pomagamy każdemu najlepiej jak potrafimy i mamy na to pisemne potwierdzenie.

  Kliknij żeby zobaczyć referencje od klientów

  WMH
  MENU