Etyka

Marketing szeptany jest coraz szerzej stosowany w Polsce. Podczas przeprowadzania działań marketingowych ważne dla nas jest, aby zamieszczać informację w sposób etyczny i wiarygodny. Zajmujemy się profesjonalnym budowaniem świadomości oraz rozpowszechnianiem pozytywnego wizerunku firm w internecie.
Stosowanie standardów etycznych w tej branży jest konieczne do ochrony konsumentów oraz budowania z nimi trwałych relacji opartych na uczciwości i zaufaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę na znikomą kontrolę publikowanych treści w sieci, czego dowodzą liczne przykłady „hejt newsów” z Polski i Świata.
Warsaw Media House oferuje naszym klientom praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed „hejt newsem”. Często nasze działania to po prostu mediacja pomiędzy niezadowolonym klientem – portalem opiniotwórczym – klientem. Jako mediatorzy łagodzimy emocję i staramy się uzyskać pozytywny rezultat dla wszystkich ze  stron.  Rozwiązujemy problemy małych, średnich jak i dużych firm w kwestii zarządzania reputacją w sieci.
Kampanie Marketingu Szeptanego prowadzimy zgodnie z zachowaniem wszystkich przepisów prawa i Kodeksu Etyki Reklamy odnoszących się do praw konsumenta. Nasze działania są w pełni legalne i opierają się głównie na jawności i uczciwości. Na potwierdzenie powyższych słów podpisujemy z każdym z naszych klientów umowy o zachowaniu poufności.