[:pl]Usuwanie negatywnych opinii na temat firmy z Internetu – jak sobie poradzić, czyli podstawy employer brandingu[:]

[:pl]Prowadzisz od jakiegoś czasu swoją firmę i chcesz, aby jej wizerunek w sieci przedstawiał się naprawdę korzystnie? Interesuje Cię nie tylko wysokie pozycjonowanie strony, ale także pozytywne opinie o Twoim artykule czy produkcie? Jeśli Twoją zmorą są negatywne opinie w Internecie to pora sobie z tym poradzić. Aby wiedzieć jak to zrobić, zachęcamy do przeczytania artykułu. Miłej lektury 🙂

Zanim przejdziemy do opisywania sposobów usuwania negatywnych opinii warto najpierw przyjrzeć się zagadnieniu employer brandingu. To nic innego jak budowanie marki pracodawcy. Termin został wprowadzony na rynek w latach 90-tych XX wieku. Za prekursora employer brandingu uznać możemy Simona Barrowa autora książki The employer brand: Bringing the best of brand managment to people at work. W tej publikacji autor definiuje pojęcie jako wszystkie działania, które podejmuje organizacja, które skierowane są do potencjalnych pracowników. Mają one na celu budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Employer branding możemy podzielić na zewnętrzny i wewnętrzny. Wewnętrzny to taki, który podejmuje działania wobec osób już zatrudnionych, a zewnętrzny wobec potencjalnych pracowników. Wiele osób pomija przy employer brandingu niezwykle istotny aspekt biznesowy. Polega on na tym, że firma stosująca określone działania, które mają na celu polepszenie wizerunku firmy w oczach potencjalnych pracowników, jest lepiej postrzegana przez swoich partnerów biznesowych i konsumentów. Dlatego właśnie tak wiele firm celowo zleca employer branding. Pojęcie to i jego działania rozwijały się przez wiele lat. Warto także wspomnieć o tym, że samo budowanie wizerunku firmy miało miejsce już przed jego określeniem, nazwaniem. Aby stworzyć dla firmy dobrą strategię employer brandingową należy wziąć pod uwagę takie zmienne jak najbliższe otoczenie firmy, moment w jakim znajduje się organizacja, lokalizację przedsiębiorstwa, a także działania biznesowe planowane przez firmę. Im dokładniejszej ocenie poddamy aktualną sytuację firmy, tym dokładniejszą strategię przeprowadzimy. Działania employer brandingowe mają wpływ na cały wizerunek marki firmy oraz jej produkty czy usługi.

Historia employer brandingu

W Polsce pierwsze działania wizerunkowe dla firm miały miejsce już w latach 90-tych XX wieku. Wtedy to plan Balcerowicza rozpoczyna reformę gospodarczą polski po zmianie ustrojowej. Reforma ta skupiała się na odejściu od gospodarki centralnie sterowanej, czyli zmniejszeniu niedoborów rynkowych. Z drugiej zaś strony na obniżeniu inflacji oraz deficytu budżetowego. Co dała nam reforma? Dzięki niej powstały podstawy do realnego wzrostu gospodarczego, jednak z drugiej strony społeczne koszty reformy były bardzo wysokie, co doprowadziło do wzrostu bezrobocia w Polsce oraz bankructwa niektórych przedsiębiorstw. To właśnie w tym okresie Polska zaprzestaje handlu międzynarodowego z państwami bloku wschodniego, a to wywiera dodatkowo negatywny wpływ na polską gospodarkę. Jeśli chodzi o handel z blokiem zachodnim, to ten rozwijał się stopniowo. Dopiero w latach 90 handel chociażby z Niemcami zaczął się rozwijać, a zmiana polskiej struktury handlu doprowadziła do tego, że Polska stała się podmiotem obrotu handlowego. Jak się później okazało indeks przedsiębiorczości w latach 90-tych był w Polsce jednym z najwyższych. To spowodowało, że z jednej strony utworzono w kraju wiele przedsiębiorstw, z drugiej zaś te były bardzo nietrwałe i część z nich upadła. Jak się okazuje dla profesjonalistów był to czas niestabilności na polskim rynku pracy. To spowodowało z kolei, że organizacje nie czuły potrzeby promowania się na polskim rynku jako pracodawcy. Bardziej skupiano się na walce o klienta i swojej obecności na rynku. Lata 90-te stały się także początkiem polskiej bankowości. To właśnie wtedy powstaje system finansowy oraz banki, które wspierają rozwój gospodarczy. Rozwój ten odbywał się niestety w niezwykle wolnym tempie głównie dlatego, że cena pieniądza była wysoka, a kursy walutowe niestabilne. Kolejnym aspektem planu Balcerowicza jest fakt, że pozwala on na wzrost inwestycji bezpośrednich. Polska posiadała wtedy niskie koszty pracy. Szybko rosnący rynek wewnętrzny oraz stabilizacja systemowa sprawiają, że firmy zachodnie zaczynają w Polskę inwestować. Był to czas, w którym rynek pracy stanowczo należał do pracodawcy. Następny okres na rynku, który obejmował lata 2001-2003, wcale nie okazał się łatwiejszy dla pracodawców. Polska notuje wtedy znaczne spowolnienie o charakterze strukturalnym. Dzieje się tak głównie dlatego, że rozpęd gospodarczy był szybszy niż rozwój społeczny. Oprócz tego wahania kursów walutowych zaczęły ograniczać polski eksport. To spowodowało z kolei, że znaczna część firm upada. W efekcie tego wzrasta bezrobocie, a to ogranicza popyt wewnętrzny. Jego redukcja zaś doprowadza do kryzysu gospodarczego. W efekcie bezrobocie nadal utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie. Zmiana następuje dopiero w 2004 roku wraz z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. To sprawiło, że krajowa gospodarka szybko się rozwija, rynek wewnętrzny zaczyna efektywnie rosnąć, a społeczeństwo bogaci się. Dzięki temu indeks przedsiębiorczości wraca na wysokie poziomy. Niezwykle istotne było też to, że polska waluta osłabiła się dzięki czemu umożliwia to rozwój eksportu. Katalizatorem wzrostu stały się też dotacje unijne. Te finansują rozwój infrastruktury oraz wspierają przedsiębiorczość. Dzięki powyższym czynnikom społeczeństwo polskie bogaci się. To umożliwia rozwój sektora bankowego. Tak rozpędzona gospodarka wymaga wielu zasobów. Dzięki temu popyt na pracę stał się niezwykle wysoki, a to napędzało wynagrodzenia. Znaczenie też miał niewątpliwie fakt, że wiele osób emigruje w poszukiwaniu pracy do Anglii czy Irlandii. Dzięki temu chętnych do zajęcia środowisk pracy jest znacznie mniej. Rezultat to oczywiście spadek bezrobocia. To sprawia, żerynek pracy przechyla się w stronę pracownika. Pracodawcy zaczynają, więc poszukiwać sposobów na uatrakcyjnienie swojej oferty. Okazuje się, że samo wynagrodzenie nie jest już wystarczającym argumentem do chęci podjęcia pracy. Pracownicy coraz częściej szukają firm, które dają im gwarancję zatrudnienia, rozwoju jako pracownika czy różnego rodzaju benefitów pozapłacowych. To wlaśnie w tym okresie employer branding zyskuje na znaczeniu. Sytuacja ta na kilka lat, jednak zmienia się. Za jakiś czas znowu wróci do tego, że rynek pracy będzie należał do pracowników.

Employer branding w liczbach

HRM Institute opublikował jakiś czas temu raport dotyczący employer brandingu w Polsce. Jasno wynika z niego, że jedynie 9% spośród przebadanych ponad 349 firm posiada w swojej placówce dział employer brandingu. Obecnie w przedsiębiorstwach za działania skierowane do aktualnych oraz potencjalnych pracowników odpowiada dział personalny oraz marketingu. Niestety działom personalnym najczęściej brakuje wiedzy, co do tego, aby prowadzić takie postępowanie. Aby employer branding działał w firmie dobrze, kluczowa jest znajomość trendów oraz nowoczesnych technologii, a także odwaga w kreowaniu nowych rozwiązań, które mają dotrzeć do młodych specjalistów. Z raportu wynika także, że aż 52 % firm nie ma sprecyzowanej strategii. Dodatkowo w tym aż 83% stwierdza, że takie działania z pewnością przyciągnęłyby pracowników do ich firmy. Employer branding także dba o to, aby aktualni pracownicy firmy nie skorzystali z innej oferty pracy.

Przykładowe kampanie employer brandingowe – oni robią to dobrze

Jedną z przykładowych kampanii jest PZU Przyciągamy Najlepszych. Kampania została doceniona przez takie instytucje jak EB Kreator, HRm Institute czy Brand Excellence Awards. W ramach praktyk i stażu firma oferuje młodym rywalizację. Jej kandydaci biorą udział w różnego rodzaju wyzwaniach, w których dostają odznaki za obejrzenie filmów, czy przejście testów wiedzy. Oprócz tego w tej kampanii warto także pochwalić się swoją kreatywnością oraz aktywnością pozazawodową. PZU postawiło także na takie media społecznościowe jak, np. Instagram. Inni użytkowciy firmy także mogli wziąć udział w zabawie. Wystarczyło zamieścić swoje zdjęcia z hashtagiem #najlepszastrona i napisać dlaczego wymieniona cecha może być doceniona przez pracodawców. Najciekawsze odpowiedzi oczywiście zostały nagrodzone. Kampania miała także swoją odsłonę w telewizji. Jej celem było zbudowanie wizerunku PZU jako nowoczesnego pracodawcy.

Kolejnym przykładem może być kampania Kompanii Piwowarskiej. Polegała ona na poszukiwaniu nowych osób do kanału Beerlovers.pl. W związku z tym została uruchomiona gra „Gra o bro”. W niej należało się zarejestrować i stworzyć swoją postać. Następnym etapem był quiz wiedzy o piwie. U kandydatów sprawdzano kreatywność oraz zdolności redaktorskie. W grze zarejestrowało się ponad 600 użytkowników, co oznaczało, że pracodawcy dostali mniej więcej tyle samo cv. Kolejny etap to wyłonienie z grona kandydatów 20 osób, które zostały zaproszone do siedziby firmy i tam brały udział w warsztatach z zakresu piwowarstwa. Ostatecznie wyłoniono 2 osoby, które po dziś dzień pracują w szeregach Kompanii. Celem takiej akcji było wyłonienie najlepszych kandydatów z dziedziny social media, a dodatkowo miłośników piwa.

Employer branding to budowanie marki pracodawcy. Współcześnie, kiedy rynek pracy coraz bardziej należy do pracownika, a nie do pracodawcy, powinien to być niezwykle istotny aspekt w naszej firmie. Niestety z badań wynika, że w większości przypadków strategia firmy dotycząca employer brandingu nie jest przeprowadzana poprawnie lub w ogóle. Współcześnie dobre wynagrodzenie i umowa nie gwarantują tego, że pracownik zdecyduje się podjąć z nami współpracę. Warto więc przekonać go do siebie również innym sposobem. Dlatego tak ważnym aspektem powinno być budowanie wizerunku naszej firmy. Do tego można użyć kanałów społecznościowych, a co większe placówki mogą pozwolić sobie również na reklamę. Z przeprowadzonych badań wynika także, że niezwykle istotnym aspektem w postrzeganiu przez nas marki czy firmy jest z pewnością możliwość rozwoju w placówce. Kolejnym kluczowym aspektem są także opinie pracowników oraz korzyści ekonomiczne czy relacje społeczne w firmie. Warto więc zainwestować w dział employer brandingu. Dzięki temu Twoja placówka będzie pozyskiwać pracowników, którzy będą wydajni oraz chętni do pracy. Co więcej, dzięki pozytywnym opiniom jest większa szansa na to, aby znaleźć pracownika godnego naszego zaufania i takiego jakiego wymarzyliśmy sobie jako firma.[:]